زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد

زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد

با رای الکتورال ها، دونالد ترامپ رسما رئیس جمهور آمریکا شد

با رای الکتورال ها، دونالد ترامپ رسما رئیس جمهور آمریکا شدکالج الکترال آمریکا یا مجمع گزینندگان روز دوشنبه با برگزاری رای گیری ، رسما دونالد ترامپ را به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا […]