چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟

چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟ چرا وعده تقسیم پول نتوانست رای توده‌ها را جمع کند؟

مهمترین خواسته اقتصادی رای دهندگان چیست؟

مهمترین خواسته اقتصادی رای دهندگان چیست؟ مهمترین خواسته اقتصادی رای دهندگان چیست؟

فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند

فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و […]

تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است

تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است

محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت

محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت

عکس/حسن روحانی با حضور در حسینیه ارشاد، رای خود را به صندوق انداخت

عکس/حسن روحانی با حضور در حسینیه ارشاد، رای خود را به صندوق انداختانتخاب -حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز با حضور در حسینیه ارشاد، رای خود را به صندوق انداخت عکس/حسن روحانی […]

مسجد جامعی در شهرری: از همه رای اولی‌های می‌خواهم حضور جدی در انتخابات داشته باشند

مسجد جامعی در شهرری: از همه رای اولی‌های می‌خواهم حضور جدی در انتخابات داشته باشند مسجد جامعی در شهرری: از همه رای اولی‌های می‌خواهم حضور جدی در انتخابات داشته باشند

وزیر کشور: طبق قانون تا ساعت 12 شب رای گیری را می توانیم تمدید کنیم

وزیر کشور: طبق قانون تا ساعت 12 شب رای گیری را می توانیم تمدید کنیم وزیر کشور: طبق قانون تا ساعت 12 شب رای گیری را می توانیم تمدید کنیم

شهروندان نگران پایان مهلت رای گیری نباشند

شهروندان نگران پایان مهلت رای گیری نباشند شهروندان نگران پایان مهلت رای گیری نباشند

عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند

عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند عکس/ ازدحام مردم مقابل حسینیه ارشاد/ رای دهندگان به شعب غیر از حسینیه ارشاد مراجعه کنند