روحانی در گفتگو با سی‌ان‌ان: خروج از چنین توافقی هزینه زیادی برای آمریکا دارد

روحانی در گفتگو با سی‌ان‌ان: خروج از چنین توافقی هزینه زیادی برای آمریکا دارد روحانی در گفتگو با سی‌ان‌ان: خروج از چنین توافقی هزینه زیادی برای آمریکا دارد

مکانیزم ماله روحانی در برابر مکانیزم ماشه آمریکا

مکانیزم ماله روحانی در برابر مکانیزم ماشه آمریکاآمریکا یکبار دیگر با تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم ها (isa) برجام را نقض کرد. بعد از موضع گیری صریح و شفاف رهبر انقلاب مبنی بر اینکه اقدام […]