تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی

تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان پیام تبریک روحانی به رییس جمهور ازبکستان