اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی گواهینامه ایرانی در دولت روحانی

اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی گواهینامه ایرانی در دولت روحانیانتخاب -در دولت یازدهم تعداد کشورهایی که می توان با گواهینامه ایرانی در آنها رانندگی کرد تقریباً ۲.۵ برابر شده است. اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی […]

روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد

روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد دانلود بیتالک