عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین

عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوینتصویری از حضور دکتر حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین. عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین

فیلم/ روحانی: از جیب خودتان به دنبال تحریم بروید نه جیب مردم/ درباره تحریم ها از مردم بپرسید

فیلم/ روحانی: از جیب خودتان به دنبال تحریم بروید نه جیب مردم/ درباره تحریم ها از مردم بپرسید فیلم/ روحانی: از جیب خودتان به دنبال تحریم بروید نه جیب مردم/ درباره تحریم ها از مردم […]

پیامک جدید روحانی به مردم

پیامک جدید روحانی به مردمدفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز از سوی هر سه اپراتور تلفن همراه به ارسال پیامک‌هایی برای مردم پرداخت. پیامک جدید روحانی به مردم