سعید جلیلی: روحانی در سال 92 گفت اگر لبخند بزنیم مشکلات حل می شود، برخی هم که در ظاهر در جناح مقابل روحانی بودند، او را تایید کردند، درنتیجه مردم او را باور کردند

سعید جلیلی: روحانی در سال 92 گفت اگر لبخند بزنیم مشکلات حل می شود، برخی هم که در ظاهر در جناح مقابل روحانی بودند، او را تایید کردند، درنتیجه مردم او را باور کردنداگر مناسباتی […]

پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند

پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند پوتین و روحانی تلفنی درباره توافق آتش‌بس در سوریه گفت‌وگو کردند