مک‌کین: روسیه باید بهای حمله به دموکراسی آمریکا را بپردازد

مک‌کین: روسیه باید بهای حمله به دموکراسی آمریکا را بپردازد مک‌کین: روسیه باید بهای حمله به دموکراسی آمریکا را بپردازد

تانک روسیه ابرقدرت 48 تنی را بشناسید

تانک روسیه ابرقدرت 48 تنی را بشناسید تانک روسیه ابرقدرت 48 تنی را بشناسید  کشور روسیه در اساس ساخت جنگ افزارهای نظامی یکی از برترین ها در دنیا هست، قدرتمندترین دنیا نیز ساخت روسیه می […]

روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم

روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم روسیه: همکاری نظامی با ایران را تحت هیچ شرایطی قطع نمی کنیم

روسیه گذرنامه مناطق جدایی‌طلب اوکراین را به رسمیت شناخت/ آمریکا محکوم کرد

روسیه گذرنامه مناطق جدایی‌طلب اوکراین را به رسمیت شناخت/ آمریکا محکوم کرد روسیه گذرنامه مناطق جدایی‌طلب اوکراین را به رسمیت شناخت/ آمریکا محکوم کرد