زلزله 6.5 ریشتری غرب اندونزی را لرزاند

زلزله 6.5 ریشتری غرب اندونزی را لرزاند زلزله 6.5 ریشتری غرب اندونزی را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند

زلزله 4،9 ریشتری چابهار را لرزاند

زلزله 4،9 ریشتری چابهار را لرزاند زلزله 4،9 ریشتری چابهار را لرزاند

زلزله اسلام‌آبادغرب را لرزاند

زلزله اسلام‌آبادغرب را لرزاند زلزله اسلام‌آبادغرب را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری خنج در استان فارس را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری خنج در استان فارس را لرزاند زلزله 5.1 ریشتری خنج در استان فارس را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری بوشکان را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری بوشکان را لرزاند زلزله ۳.۵ ریشتری بوشکان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری مرز ایران و ترکیه را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری مرز ایران و ترکیه را لرزاند زلزله 4.3 ریشتری مرز ایران و ترکیه را لرزاند

زلزله 4 ریشتری علی آبادکتول را لرزاند

زلزله 4 ریشتری علی آبادکتول را لرزاندزمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، علی آبادکتول واقع در استان گلستان را لرزاند. زلزله 4 ریشتری علی آبادکتول را لرزاند

زلزله 6.7 ریشتری چین را لرزاند

زلزله 6.7 ریشتری چین را لرزاندزلزله‌ای به قدرت 6.7 درجه در مقیاس ریشتر منطقه مسلمان نشین سین کیانگ در چین را لرزاند. زلزله 6.7 ریشتری چین را لرزاند

زلزله 3 ریشتری مینودشت را لرزاند

زلزله 3 ریشتری مینودشت را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر شهرستان مینودشت در استان گلستان را لرزاند. زلزله 3 ریشتری مینودشت را لرزاند