روحانی وارد زنجان شد‌

روحانی وارد زنجان شد‌ روحانی وارد زنجان شد‌

رئیسی وارد زنجان شد

رئیسی وارد زنجان شد رئیسی وارد زنجان شد

برخورد کامیون با پژو 405 درجاده زنجان پنج کشته برجا گذاشت

برخورد کامیون با پژو 405 درجاده زنجان پنج کشته برجا گذاشت برخورد کامیون با پژو 405 درجاده زنجان پنج کشته برجا گذاشت