برخورد یک زن با قطار در قائم شهر

برخورد یک زن با قطار در قائم شهرسخنگوی اورژانس استان مازندران، از برخورد قطار با زن ۳۰ ساله در زیرگذر طالقانی خیابان تهران قائم‌شهر خبر داد. برخورد یک زن با قطار در قائم شهر