فیلم/ ازخودگذشتگی رئیس بانک مقابل سارق برای نجات یک زن

فیلم/ ازخودگذشتگی رئیس بانک مقابل سارق برای نجات یک زنهنگامی که سارق قصد دزدی از یک بانک را داشت به کنار یک مشتری خانم آمده و با چاقو او را گروگان گرفت در این لحظه […]

دستگیری سارق زن‌نما در اتوبوس‌های اصفهان

دستگیری سارق زن‌نما در اتوبوس‌های اصفهان دستگیری سارق زن‌نما در اتوبوس‌های اصفهان