معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود

معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده […]

سازمان ملل :تخلیه حلب ادامه دارد/25 هزار نفر تخلیه شده اند

سازمان ملل :تخلیه حلب ادامه دارد/25 هزار نفر تخلیه شده اند سازمان ملل :تخلیه حلب ادامه دارد/25 هزار نفر تخلیه شده اند

سازمان ملل: یمن فلج شده است

سازمان ملل: یمن فلج شده است سازمان ملل: یمن فلج شده است