وزیر اقتصاد: معافیت‌های مالیاتی باید ساماندهی و هدفمند شوند

وزیر اقتصاد: معافیت‌های مالیاتی باید ساماندهی و هدفمند شوندوزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معافیت های مالیاتی بسیار گسترده و غیرهدفمند است، خواستار هدفمند شدن معافیت های مالیاتی در طرح جامع مالیاتی شد. […]

روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد

روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد

طیب نیا :دولت توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند/ زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصاد فرا رسیده

طیب نیا :دولت توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند/ زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصاد فرا رسیدهاز مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی […]

سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بررسی شد

سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بررسی شد سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط بررسی شد