عراق به سامانه دفاعی شبه «اس-300» مجهز می‌شود

عراق به سامانه دفاعی شبه «اس-300» مجهز می‌شود عراق به سامانه دفاعی شبه «اس-300» مجهز می‌شود

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شودمرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به نوار غربی کشور خبر داد. سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود دانلود بیتالک