معاون میراث فرهنگی کشور: سعدآباد و نیاوران متعلق به دستگاه خاص نیست

معاون میراث فرهنگی کشور: سعدآباد و نیاوران متعلق به دستگاه خاص نیست معاون میراث فرهنگی کشور: سعدآباد و نیاوران متعلق به دستگاه خاص نیست

آيت‌الله هاشمي در استخر سعدآباد سكته كرد

آيت‌الله هاشمي در استخر سعدآباد سكته كرددر همان ساختمان محل كار كه متعلق به مجمع بود اين امكان براي‌شان تدارك ديده شده بود. براي استفاده از امكانات ورزشي آنطور كه براي من نقل شده ايشان […]