کاخ سفید: جان کری اختیار حذف بخش‌ هسته‌ای «قانون تحریم های ایران» را دارد

کاخ سفید: جان کری اختیار حذف بخش‌ هسته‌ای «قانون تحریم های ایران» را داردما از مدت‌ها پیش داریم می گوییم که تمدید «قانون تحریم‌های ایران» ضرورتی ندارد، بلکه برعکس هدف ما و تمرکز ما این […]

کاخ سفید: اختیارات لازم برای تحریم ایران را داریم

کاخ سفید: اختیارات لازم برای تحریم ایران را داریمجاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به تصویب تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه پیونگ یانگ، مدعی شد که تحریم‌های جدید فشاری به کره شمالی وارد خواهند […]