دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنان

دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنانوزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دستور رئیس جمهور برای برخورد با مسببان حادثه قطار در سمنان خبر داد. دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنان

کشف چهلمین جسد حادثه برخورد مرگبار دو قطار در سمنان

کشف چهلمین جسد حادثه برخورد مرگبار دو قطار در سمنان کشف چهلمین جسد حادثه برخورد مرگبار دو قطار در سمنان

خطای انسانی، علت برخورد دو قطار در سمنان

خطای انسانی، علت برخورد دو قطار در سمنانوزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون رسیدگی به سوانح راه‌آهن در حال بررسی این مسئله است که دستور حرکت قطار دوم درچه وضعیتی صادر شد، گفت: […]

نمونه‌برداری‌ از اجساد برخورد دو قطار در سمنان

نمونه‌برداری‌ از اجساد برخورد دو قطار در سمنانرییس سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی را در راستای اقدامات این سازمان به دنبال حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان ارائه کرد. نمونه‌برداری‌ از اجساد برخورد دو […]

فیلم/ویدیو جدید ازسانحه برخورد قطار در سمنان

فیلم/ویدیو جدید ازسانحه برخورد قطار در سمنان فیلم/ویدیو جدید ازسانحه برخورد قطار در سمنان

اسامی مصدومین حادثه برخورد دو قطار در سمنان

اسامی مصدومین حادثه برخورد دو قطار در سمنان اسامی مصدومین حادثه برخورد دو قطار در سمنان

اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمنان

اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمناناسامی ۹نفر از مجروحان حادثه برخورد۲ قطار در هفت خوان سمنان که به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافتند. اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمنان