یک سناتور دموکرات: خروج از برجام زخم‌زدن به آمریکا است

یک سناتور دموکرات: خروج از برجام زخم‌زدن به آمریکا است یک سناتور دموکرات: خروج از برجام زخم‌زدن به آمریکا است

سناتور آمریکایی: تحریم‌ های سختی علیه ایران در راه است

سناتور آمریکایی: تحریم‌ های سختی علیه ایران در راه استیک سناتور آمریکایی می‌گوید طرح تحریم‌های جدید ایران که فعلاً در کنگره در حال تصویب است، تحریم‌های سختی علیه کشورمان اعمال می‌کند و چنین تحریمی، تناقضی […]

سناتور آمریکایی: رفتن به سوریه به معنای جنگ جهانی سوم است

سناتور آمریکایی: رفتن به سوریه به معنای جنگ جهانی سوم است سناتور آمریکایی: رفتن به سوریه به معنای جنگ جهانی سوم است