انبار لوازم خانگی در آتش سوخت

انبار لوازم خانگی در آتش سوختسخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی گسترده در یک انبار لوازم خانگی واقع در خیابان جمهوری خبرداد. انبار لوازم خانگی در آتش سوخت