تسلط ارتش سوریه بر بخش جنوبی جوبر/ کشته شدن ۷ نفر از کلاه سفیدها

تسلط ارتش سوریه بر بخش جنوبی جوبر/ کشته شدن ۷ نفر از کلاه سفیدها تسلط ارتش سوریه بر بخش جنوبی جوبر/ کشته شدن ۷ نفر از کلاه سفیدها

تصاویر : کلاه سفیدها در جنگ سوریه‎

تصاویر : کلاه سفیدها در جنگ سوریه‎تیم های داوطلب دفاع مدنی سوریه اغلب اولین کسانی هستند که در محل وقوع انفجار یا هنگام آسیب دیدن غیرنظامیان حاضر می شوند. تصاویر : کلاه سفیدها در جنگ […]