پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

قلعه‌نویی: شانس ما برای قهرمانی کمرنگ است

قلعه‌نویی: شانس ما برای قهرمانی کمرنگ است قلعه‌نویی: شانس ما برای قهرمانی کمرنگ است

شانس موفقیت کلینتون در بازشماری آرا صفر است

شانس موفقیت کلینتون در بازشماری آرا صفر استیک شبکه خبری آمریکای با بررسی تاریخچه بازشماری آرا در آمریکا نوشت که شانس موفقیت کلینتون در بازشماری آرا در سه ایالت درخواستی صفر است چون اختلاف آرا […]

اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است

اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است نصب بیتالک

روحانی بالاترین شانس انتخاب مجدد ریاست جمهوری است

روحانی بالاترین شانس انتخاب مجدد ریاست جمهوری است روحانی بالاترین شانس انتخاب مجدد ریاست جمهوری است دانلود مستقیم تانگو جدید

رویترز: شانس پیروزی کلینتون در انتخابات آمریکا ۹۰ درصد است

رویترز: شانس پیروزی کلینتون در انتخابات آمریکا ۹۰ درصد استبر اساس نظرسنجی مشترکی که خبرگزاری رویترز و پایگاه ایپسوس آن را برگزار کرده‌اند، نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات این کشور به احتمال ۹۰ درصد […]