میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد

میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد

شبکه ماهواره ای برای بار دوم کار دست سینما داد!

شبکه ماهواره ای برای بار دوم کار دست سینما داد!دادستانی خواستار عدم نمایش یکی از فیلم‌های در حال اکران شد.     معاون دادستان تهران از وزارت ارشاد خواست تا از نمایش یک فیلم در […]