فرزند بن لادن خواستار سرنگونی آل سعود شد

فرزند بن لادن خواستار سرنگونی آل سعود شد فرزند بن لادن خواستار سرنگونی آل سعود شد

نماینده تهران از مسئولان مربوطه خواستار تسریع در روند رای‌گیری شد

نماینده تهران از مسئولان مربوطه خواستار تسریع در روند رای‌گیری شد نماینده تهران از مسئولان مربوطه خواستار تسریع در روند رای‌گیری شد

سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد

سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد

سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی شیخ زکزاکی شد

سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی شیخ زکزاکی شد سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی شیخ زکزاکی شد