برخی مدارس مازندران تعطیل شد

برخی مدارس مازندران تعطیل شدمدیر روابط عمومی و سخنگوی آموزش و پرورش مازندران تعطیلی برخی مدارس این شهرستان را اعلام کرد. برخی مدارس مازندران تعطیل شد

ادارات مازندران تعطیل شد

ادارات مازندران تعطیل شدستاد مدیریت بحران مازندران، ادارات استان را در روز پنجشنبه به جز دستگاه های خدمات رسان تعطیل اعلام کرد. ادارات مازندران تعطیل شد