برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شد

برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شدبرج ایفل در اقدامی زیبا به احترام مسلمانان حادثه دیده در مسجد کبک خاموش شد. برج ایفل به احترام مسلمانان حادثه دیده خاموش شد

ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست

ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست ترامپ مدعی شد: قانون مهاجرت به معنای منع ورود مسلمانان نیست