فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری

فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوریسخنان احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور ، اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری فیلم/ اعلام شمارش اولیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری

قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد

قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد قائم مقام وزیر کشور: نتایج شمارش آراء به صورت تدریجی اعلام خواهد شد