معطلی در صف رای‌گیری قابل مقایسه با تغییر سرنوشت کشور نیست

معطلی در صف رای‌گیری قابل مقایسه با تغییر سرنوشت کشور نیست معطلی در صف رای‌گیری قابل مقایسه با تغییر سرنوشت کشور نیست

کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشور

کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشورانتخاب -در حاشیه ترافیک ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری کاریکاتور/ صف عجیب در ستاد انتخابات کشور