درخواست عارف مردم؛ از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید

درخواست عارف مردم؛ از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید درخواست عارف مردم؛ از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید

عکس/آماده سازی صندوق‌های اخذ رای در همدان

عکس/آماده سازی صندوق‌های اخذ رای در همدان عکس/آماده سازی صندوق‌های اخذ رای در همدان