فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند

فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و […]

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ