یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت

یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخترئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به قصد خروج از کشور دو نفر از متهمان این پرونده، نسبت به خروج تهیه‌کننده سریال […]

فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند

فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و هرچه زودتر پای صندوق‌ها بیایند فیلم/ تاکیدات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای به صندوق: مردم هرچه بیشتر و […]

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ

مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ مردم صندوق‌های رای را ترک نکنند/آغاز اعزام صندوق های سیار به مراکز شلوغ