ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند

ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند

کیهان: آقای ظریف! در دام نتانیاهو نیافتید/ او تاریخ را وارونه روایت می‌کند

کیهان: آقای ظریف! در دام نتانیاهو نیافتید/ او تاریخ را وارونه روایت می‌کند کیهان: آقای ظریف! در دام نتانیاهو نیافتید/ او تاریخ را وارونه روایت می‌کند

ظریف به چند کشور آسیایی سفر می‌کند

ظریف به چند کشور آسیایی سفر می‌کند ظریف به چند کشور آسیایی سفر می‌کند