چرایی عدم‌ موفقیت در نظارت مطلوب در کشور

چرایی عدم‌ موفقیت در نظارت مطلوب در کشورامراله قدیری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد […]