معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود

معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده […]

عملیات نیروهای امنیتی عراق / خودرو بمب گذاری شده ، پیش از رسیدن به کاظمین منفجر شد

عملیات نیروهای امنیتی عراق / خودرو بمب گذاری شده ، پیش از رسیدن به کاظمین منفجر شد عملیات نیروهای امنیتی عراق / خودرو بمب گذاری شده ، پیش از رسیدن به کاظمین منفجر شد