عمیق ترین دریاچه دنیا

عمیق ترین دریاچه دنیادریاچه زمردی بایکال در روسیه، دریاچه بایکال با عمق 1642 متری عمیق ترین دریاچه در جهان است و زمانیکه یخ می زند یکی از جذاب ترین صحنه های ‏طبیعی را دارد. عمیق […]

اقیانوس آرام عمیق ترین در کره زمین

اقیانوس آرام عمیق ترین در کره زمین اقیانوس آرام عمیق ترین در کره زمین  بیشتربن عمق را در بین آب های کره زمین، آرام دارد که بسیار عمیق است و بزرگ ترین اقیانوس هم هست. یک […]