عکس / کشف محموله قاچاق در لاستیک کامیون

عکس / کشف محموله قاچاق در لاستیک کامیوننوشابه‌های قاچاق مخفی شده در لاستیک خودرو؛ انواع نوشابه های انرژی زا و نوشیدنی های خارجی قاچاق از داخل لاستیک کامیون توسط ماموران گمرکات هرمزگان کشف شد. عکس […]

عکس: زیر گرفتن چندین صهیونیست با کامیون

عکس: زیر گرفتن چندین صهیونیست با کامیونراننده کامیون در قدس اشغالی چندین تروریست را زیر گرفته و در نهایت به ضرب گلوله کشته شد. یک کامیون در در قدس اشغالی چندین صهونیست را زیر گرفت […]