حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر

حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر به خوش صدا بودن در تاریخ معروف است و نعمتی بوده است که از سوی خداوند برای این پیامبر نازل شده […]

اس ام اس رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی (ع)

اس ام اس رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی (ع) اس ام اس رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی (ع)  رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع)   داغی اگر نبود که گریان نمی […]