فیلم/ عظمت امام حسین (ع) از نگاه یک اسلام شناس مسیحی انگلیسی

فیلم/ عظمت امام حسین (ع) از نگاه یک اسلام شناس مسیحی انگلیسی فیلم/ عظمت امام حسین (ع) از نگاه یک اسلام شناس مسیحی انگلیسی

حرم امام رضا (ع) در ۱۱۷ سال قبل +عکس

حرم امام رضا (ع) در ۱۱۷ سال قبل +عکسشهر مشهد و دورنمایی از مسجد گوهرشاد و حرم امام رضا (ع) در ۱۱۷ سال قبل را مشاهده می کنید. منبع : بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان […]

حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر

حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر به خوش صدا بودن در تاریخ معروف است و نعمتی بوده است که از سوی خداوند برای این پیامبر نازل شده […]

سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن

سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن  امام پنجمین معصوم شیعیان است و به شکافنده علم ها معروف بوده است. از این امام سخنان زیادی باقی […]