مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌

مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌ مدارس ۹ شهر آذربایجان غربی تعطیل اعلام شد‌

اتوبوس‌های حامل افراد مسلح وارد حومه غربی حلب شدند/النصره اتوبوس‌های فوعه و کفریا را آتش زد

اتوبوس‌های حامل افراد مسلح وارد حومه غربی حلب شدند/النصره اتوبوس‌های فوعه و کفریا را آتش زد اتوبوس‌های حامل افراد مسلح وارد حومه غربی حلب شدند/النصره اتوبوس‌های فوعه و کفریا را آتش زد

تعطیلی مدارس 4 شهر آذربایجان غربی به خاطر بارش برف

تعطیلی مدارس 4 شهر آذربایجان غربی به خاطر بارش برف تعطیلی مدارس 4 شهر آذربایجان غربی به خاطر بارش برف

تصاویر/ ناراحتی رسانه های غربی از پیروزی ترامپ

تصاویر/ ناراحتی رسانه های غربی از پیروزی ترامپ تصاویر/ ناراحتی رسانه های غربی از پیروزی ترامپ دانلود ایمو برای گوشی