«امیرعلی» و «فاطمه» درصدر نام‌های منتخب ایرانیان + اینفوگرافی

«امیرعلی» و «فاطمه» درصدر نام‌های منتخب ایرانیان + اینفوگرافی «امیرعلی» و «فاطمه» درصدر نام‌های منتخب ایرانیان + اینفوگرافی

شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما»

شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما» شعارهای استقبال از رئیسی در سمنان/«ای پسر فاطمه حمایتت می‌کنیم»، «رأی ما رأی ما سید مظلوم ما»