فرار بازیگر نقش جوکر از پاسخ دادن به سؤال جنجالی

فرار بازیگر نقش جوکر از پاسخ دادن به سؤال جنجالی واکین فینیکس، بازیگر آمریکایی و قهرمان فیلم جوکر، در مواجهه با سؤال خبرنگار روزنامه تلگراف انگلستان دچار دستپاچگی شد و به سؤال او پاسخ نداد […]