عکس : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد

عکس : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شدمجله خبری دوستان : تریلی با بار آهن وارد خانه ای در فرمانیه شد ؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی از حادثه برخورد تریلر با […]