فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد

فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد فرودگاه ملبورن در پی تهدید به بمبگذاری بسته شد

مدیرکل فرودگاه‎ های خراسان رضوی دستگیر شد

مدیرکل فرودگاه‎ های خراسان رضوی دستگیر شدمدیرکل فرودگاه‎ های خراسان رضوی بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافرین در هواپیما بازداشت و روانه زندان شد. قاضی حسینی معاون دادستان مشهد در گفت‎وگو با   میزان از […]

وضعیت در فرودگاه اهواز عادی شد

وضعیت در فرودگاه اهواز عادی شد وضعیت در فرودگاه اهواز عادی شد