فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده

فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده

فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد

فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شداطلاعاتی درباره بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد را در ویدئوی زیر ببینید. فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد