فیلم/ ترامپ: در مورد برجام تصمیم گرفته ام

فیلم/ ترامپ: در مورد برجام تصمیم گرفته امسوال خبرنگار: آیا در مورد ماندن یا ترک برجام تصمیم گرفته اید؟ /// پاسخ ترامپ: تصمیم گرفته ام. بعدا به شما می گویم فیلم/ ترامپ: در مورد برجام […]

فیلم/ صحبت های نوید محمدزاده بعد از دریافت جایزه جشنواره ونیز: افتخار می کنم که ایرانی ام

فیلم/ صحبت های نوید محمدزاده بعد از دریافت جایزه جشنواره ونیز: افتخار می کنم که ایرانی امصحبت های نوید محمدزاده بعد از دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق های جشنواره ونیز : افتخار می […]