فیلم/ ترامپ: در مورد برجام تصمیم گرفته ام

فیلم/ ترامپ: در مورد برجام تصمیم گرفته امسوال خبرنگار: آیا در مورد ماندن یا ترک برجام تصمیم گرفته اید؟ /// پاسخ ترامپ: تصمیم گرفته ام. بعدا به شما می گویم فیلم/ ترامپ: در مورد برجام […]

فیلم/ کنایه روحانی به صداوسیما: صداوسیما گاهی خلاصه می كند اما ناقص خلاصه می كند تا وقت شنوندگان گرفته نشود!

فیلم/ کنایه روحانی به صداوسیما: صداوسیما گاهی خلاصه می كند اما ناقص خلاصه می كند تا وقت شنوندگان گرفته نشود! فیلم/ کنایه روحانی به صداوسیما: صداوسیما گاهی خلاصه می كند اما ناقص خلاصه می كند […]