لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم

لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم لاوروف: از سخنان ترامپ درباره مسئله هسته‌ای ایران نگرانیم

تماس تلفنی لاوروف و ظریف درباره سوریه

تماس تلفنی لاوروف و ظریف درباره سوریه تماس تلفنی لاوروف و ظریف درباره سوریه