انبار لوازم خانگی در آتش سوخت

انبار لوازم خانگی در آتش سوختسخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی گسترده در یک انبار لوازم خانگی واقع در خیابان جمهوری خبرداد. انبار لوازم خانگی در آتش سوخت

فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت

فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوختآتش سوزی در یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در محله نازی آباد، با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد. فروشگاه لوازم آرایشی در آتش سوخت