لوازم صوتی و تصویری گران نشده

لوازم صوتی و تصویری گران نشدهآثار ناشی از افزایش نرخ ارز همچنان در بازارهای مختلف قابل مشاهده است، اما رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌گوید که قیمت‌ها افزایش قابل ذکری نداشته و حتی اگر […]

نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشده

نعمت زاده: لوازم خانگی داخلی گران نشدهباوجود افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و تایید این موضوع از سوی اتحادیه‌های تولید و فروش، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت را برای لوازم خانگی داخلی […]