کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟

کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟دسامبر ۲۰۰۳ صدام حسین دیکتاتور خونخوار عراق در چاله ای نزدیک زادگاهش شهر تکریب بازداشت شده و توسط عوامل سیا مورد بازجویی قرار گرفت. با […]