مجتبی جباری چگونه استقلالی شد؟

مجتبی جباری چگونه استقلالی شد؟مجتبی جباری که تا همین دو روز پیش در فهرست خرید علیرضا منصوریان نبود، با استقبال هواداران استقلال به این تیم بازگشت.  به گزارش میزان، مجتبی جباری در شرایطی به… مجتبی […]